Visjon: Å gi råd som tåler endring

Det er en helt tydelig oppfatning hos de aller fleste at samfunnet er i stadig endring, og at endringen skjer stadig raskere. I dag tilbys masterutdannelse i endringsledelse – samt som fag på flere universitet og høyskoler. 

Da må også rådene som gis stå seg.

Conamica er et sammensatt ord av de to latinske ordene amica consilium, som på norsk betyr “vennlig råd”. For meg vil det å gi et vennlig råd være synonymt med “i beste mening”

Visjon:
Å gi råd som tåler endring

Det er en helt tydelig oppfatning hos de aller fleste at samfunnet er i stadig endring, og at endringen skjer stadig raskere. I dag tilbys masterutdannelse i endringsledelse – samt som fag på flere universitet og høyskoler.

Da må også rådene som gis stå seg.

Conamica er et sammensatt ord av de to latinske ordene amica consilium, som på norsk betyr “vennlig råd”. For meg vil det å gi et vennlig råd være synonymt med “i beste mening”.

VERDIER – B Æ R E

BESTEMT

Veldig mye av det en beslutter og setter seg som mål blir bare liggende. Det er lett å beslutte, men det krever besluttsomhet å følge opp etterpå.

 

ÆRLIG

En kjerneverdi som bør ligge i bunn for alle strategiske valg.

RESPEKT

Gjennom respekt for uenigheter og motsetninger åpnes det opp for at mange innspill kan mottas og bearbeides.

ENGASJEMENT

Uten engasjement samt tro på det vi jobber med, faller det meste på steingrunn. Et sterkt engasjement vil mange ganger både veie opp for, og slå erfaring og kompetanse.

Anagrammet “BÆRE” fremstår da som et minneord for visjon og verdier. Rådene skal være bærekraftige.

Anagrammet “BÆRE” fremstår da som et minneord for visjon og verdier. Rådene skal være bærekraftige.