Kjell Fjeldheim

Født og oppvokst på gård i Gjesdal kommune ca tre mil sør for Stavanger. Født i 1966, gift med samme kona siden 1989 og har tre barn som er født i 1994, 1996 og 2000.

Hobby & fritid

  • Har vært leder og / eller trener i Gjesdal Idrettslag siden 1991 i både friidrett, volleyball og ski.
  • Liker godt å være ute og trene både til fots og på sykkel.
  • Har vært svømme- og livredningsinstruktør, og har ulike trenerkurs.
  • Vært med som styremedlem og revisor i Sandnes Sykleklubb.
  • Er med i en prosjektgruppe for bygging av ny idrettshall i lokalmiljøet.
  • Fra tidlig ungdom gikk jeg i ungdomskor da sang og musikk er noe jeg liker godt.
  • Har i dag tilhørighet på Ålgård Bedehus, og syns det er viktig å arbeide for å ivareta vår kristne kulturarv.