Tjenester

Jeg har gjennom en lang og variert karriere i selskap av varierende størrelse og kompleksitet, opparbeidet meg kompetanse og erfaring som jeg tror flere kan dra nytte av. Nedenfor har jeg satt opp noen stikkord på hva jeg hjelper til med i dag. Skulle noe av dette være noe du / dere lurer på, så er det bare å ta kontakt.

Etablering

Går du med en drøm om å etablere eget selskap så kan jeg være behjelpelig med stiftelsen, produksjon av tilhørende dokument og innmelding til Brønnøysundregisteret.

Kjøp og salg av selskaper

Kjøp og salg av selskap

Jeg har vært med i flere titalls prosesser hvor vi har landet de fleste med endelig avtale, men hvor også noen prosesser er blitt avsluttet. Min erfaring her er at ingen av dem er like, du kan ikke bruke en mal, da selger og kjøper fra case til case ofte er veldig ulike. Men, erfaringen fra mange forskjellige kommer godt med i de ulike casene.

Regnskapsanalyse, gjennomgang av tall og rapporter

Jeg er engasjert i flere selskap som benytter meg som en støtte for regnskapsanalyse og gjennomgang av de rapporter som blir produsert. Jeg har flere ganger erfart at ikke alle har like stor interesse for slike gjennomganger. Da kan jeg være en støtte for å få på plass rapporter som forteller oss det mest vesentlige om selskapets drift. Ikke alle rapporter er like egnede i alle situasjoner. Vi skal jakte på de som gir oss det beste beslutningsgrunnlaget.

Styrearbeid

Styrearbeid

Jeg har hatt, og har fortsatt flere styreverv hvor jeg blir benyttet i varierende grad. Hos mange selskap blir ofte oppgaven hvordan vi kan få et styre til å fungere. Hvilke arbeidsoppgaver skal styret ha, og ikke minst hvilken sammensetning er viktig. Videre hvordan en på en god måte kan legge opp møtene slik at styret kan ta beslutninger. Min erfaring gjennom mange år er at det ofte er de samme utfordringene som går igjen i flere selskap.
Jeg har også tilfeller hvor jeg bare har vært med som innleid rådgiver i en periode, og jobbet sammen med det sittende styret. Her finnes det flere innfallsvinkler.

Anbudsprosesser

Dette kan være å ta en sjekk på om selskapet har den rette banken, eller de rette betingelsene. Eller om det kan lønne seg å gjøre noe med forsikringene. De aller fleste gangene viser det seg at ved å kjøre en liten anbudsprosess så vil en komme bedre ut. Jeg kan i såfall være med å bidra med utformingen av slike anbud.

Daglig drift

Daglig drift

Gjennom snart 30 år i arbeidslivet har jeg opparbeidet meg erfaringer knyttet til mange områder. Som leder har jeg spesielt vært knyttet tett til det arbeidet som har være drevet vedr HR og KHMS. Dette er også noe jeg bidrar med hos de selskapene som engasjerer meg.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med meg hvis du ønsker å ta en prat om ditt prosjekt. Fyll ut skjemaet så tar jeg raskt kontakt med deg.